Сравнения между онлайн магазин и традиционни продажби

Интернетът намира все по-голямо място и в бизнес отношенията. Той създаде възможности за търсене, предлагане, намиране, изграждане не само за услуги, стоки, но и на редица партньорства в онлайн търговията. С него е възможно реализирането в реален мащаб на всякакви сделки с клиенти и партньори.

Според специалистите по маркетинг, както и специалистите занимаващи се конкретно с Интернет-търговия, електронният начин на предлагане на услуги и стоки, дава нов живот и разцвет на търговията, предоставяйки и нови методи на електронен обмен от данни. Това отрежда онлайн магазините на крачки пред традиционните магазини и засилва еволюцията в обмена на данни по електронен път. Всичко това се дължи на факта, че продажби могат да се реализират винаги, независимо от ден и час, без абсолютно никакви ограничения, спонтанност, взаимодействие, обхват в бизнеса и възможност за създаване и разширяване на кръгозора и полето за изява.

За да направим видима разликата между онлайн магазина и традиционен магазин е добре да сравни някои от по-съществените характеристики между тях. Те са в:

Продажбите в интернет – голяма привилегия е лесният достъп до най-отдалечените кътчета и в различните часови зони.

Дистрибуция – позволява лесно достигане, директно до посредник в електронната търговия или крайния потребител.

Реклама – в Интернет популяризирането е много по-лесно и по-експедитивно, от всеки друг традиционен метод на маркетинг.

Показвания – посетителите се съсредоточават над уникалния и атрактивен интерфейс, чрез който се осъществява взаимодействие с клиента.

Ценоообразуване – тук традиционният магазин има по-лесен начин на разплащания, но и за плащанията в онлайн магазините възможностите все повече се разрастват и това не бива да притеснява ни най-малко клиента.

Доставка на поръчки – за разлика от традиционната търговия, тук е необходимо време от няколко дни, но за сметка на това поръчката може да пристигне на посочен адрес и в удобно за време за клиента.